Jak przygotować plik do importu (OpenOffice 3.1)

1. Otwórz wyeksportowany ze sklepu plik baza.csv za pomocą pakietu OpenOffice.

2. Wybierz odpowiednie kodowanie/zestaw znaków 'Unicode (UTF-8)' oraz separator 'Przecinek'. Kliknij przycisk 'OK'.

3. Po zakończeniu pracy kliknij na ikonę dyskietki w celu zapisania pliku.

4. W przypadku pojawienia się poniższego komunikatu kliknij 'Zachowaj bieżący format'.

5. Tak przygotowany plik należy zaimportować w panelu administracyjnym sklepu wybierając podczas importu kodowanie UTF-8.